O autorze
Być Adwokatem – znaczy aktywnie podejmować wyzwania prawne – oto esencja wykonywanego przeze mnie zawodu.

Nazywam się Paweł Wróblewski.
Wiedzę zdobywałem na polskich i niemieckich Uniwersytetach studiując zarówno polskie jak i niemieckie prawo – każdorazowo uzyskując doskonałe wyniki.
Uzyskałem podwójny, międzynarodowy dyplom tj. polskich i niemieckich studiów prawniczych (Master of German and Polish Law – LL.M.).
W przeszłości jako Adwokat byłem odpowiedzialnym za rozwój oddziału dużej niemiecko-polskiej Kancelarii w rejonie woj. lubuskiego.

Obecnie prowadzę własną praktykę adwokacką
Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M.
W swojej praktyce zajmuję się m.in.:
- prawem gospodarczym – obsługą biznesu, tworzeniem umów, systemów współpracy pomiędzy firmami – w tym obsługą Klientów niemieckojęzycznych,
- prawem cywilnym – w tym w szczególności procesami o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
- prawem karnym,
- restrukturyzacją zobowiązań moich Klientów, prowadzeniem negocjacji, zawieraniem ugód.
www.karne24.pl

WYROK SĄDU ZAGRANICZNEGO A EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA WOBEC POLSKIEGO OBYWATELA

Popularny kierunek wydawania Europejskich Nakazów Aresztowania przebiega z Polski na zachód.

To w Polsce sądy okręgowe wydają Europejskie Nakazy Aresztowań wobec osób:

- gdy w Polsce zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania karnego,
- gdy w Polsce ma zostać wykonana kara pozbawienia wolności,
- gdy w Polsce ma zostać wykonana inny środek polegający na pozbawieniu wolności.

Ale bywają też sytuacje w których to wobec obywateli polskich są wydawane Europejskie Nakazy Aresztowania – który mają podobne cele jak powyżej – lecz na podstawie których to Państwo obce chce objąć swoją dyspozycją obywatela polskiego.

Ciekawy rozwiązaniem – o którym często osoby zainteresowane nie wiedzą – jest możliwość zablokowania wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania państwa trzeciego.

Otóż obywatel polski może nie wyrazić zgody na swoje przekazanie do Państwa trzeciego, które na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania zwróciło się o wydanie w celu:
- wykonania kary pozbawienia wolności,
- innego środka polegającego na pozbawieniu wolności.

W takim przypadku Sąd polski orzekając w przedmiocie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania obligatoryjnie odmawia jego wykonania!

Das geht also! Na und?

Odmowa wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania nie będzie oznaczać, że jako skazany wyrokiem sądu zagranicznego będziesz mieć temat zupełnie załatwiony.

Równocześnie bowiem z odmową wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania polski sąd – w tym samym postanowieniu – zarządzi jednocześni wykonanie kary lub środka orzeczonego przez organ sądowy państwa wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Jak to się odbywa?

Otóż Sąd Okręgowy zarządzając:

wykonanie kary pozbawienia wolności

lub

środka polegającego na pozbawieniu wolności orzeczonych przez organ wydania ENA

określa kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego.

W tym zapisie jest potencjał, bo jeżeli kara lub środek, orzeczone przez organ sądowy państwa wydania nakazu europejskiego, przekracza górną granicę ustawowego zagrożenia, sąd określa podlegającą wykonaniu karę lub środek według prawa polskiego, w wysokości odpowiadającej górnej granicy ustawowego zagrożenia, uwzględniając okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz wykonaną tam karę lub środek.

Może się zatem okazać, że w dość prosty sposób uda się ograniczyć wymiar Twojej kary pozbawienia wolności.

No i kolejna rzecz – jeżeli już być pozbawionym wolności – to chyba lepiej tu w PL, niż daleko od Twojej rodziny, tam gdzieś w EU.

Tu jednak duża Uwaga!

Pamiętaj, że ten wyrok sądu zagranicznego – nawet w sytuacji, gdy wykonanie kary następuje w oparciu o postanowienie polskiego sądu nie będzie podlegać przepisom o karze łącznej.

Dzieje się tak z uwagi, że nie stosuje się przepisów o karze łącznej do orzeczeń wydanych przez sądy innych Państw UE I to nawet, gdy ich “przełożenie” w PL nastąpiło w oparciu o dodatkowe postanowienie polskiego Sądu.

Na moim blogu karne24.pl znajdziesz inne interesujące tematy, którymi się zajmujemy w Kancelarii
Trwa ładowanie komentarzy...