O autorze
Być Adwokatem – znaczy aktywnie podejmować wyzwania prawne – oto esencja wykonywanego przeze mnie zawodu.

Nazywam się Paweł Wróblewski.
Wiedzę zdobywałem na polskich i niemieckich Uniwersytetach studiując zarówno polskie jak i niemieckie prawo – każdorazowo uzyskując doskonałe wyniki.
Uzyskałem podwójny, międzynarodowy dyplom tj. polskich i niemieckich studiów prawniczych (Master of German and Polish Law – LL.M.).
W przeszłości jako Adwokat byłem odpowiedzialnym za rozwój oddziału dużej niemiecko-polskiej Kancelarii w rejonie woj. lubuskiego.

Obecnie prowadzę własną praktykę adwokacką
Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M.
W swojej praktyce zajmuję się m.in.:
- prawem gospodarczym – obsługą biznesu, tworzeniem umów, systemów współpracy pomiędzy firmami – w tym obsługą Klientów niemieckojęzycznych,
- prawem cywilnym – w tym w szczególności procesami o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
- prawem karnym,
- restrukturyzacją zobowiązań moich Klientów, prowadzeniem negocjacji, zawieraniem ugód.
www.karne24.pl

WYPADEK SAMOCHODOWY – CZY PRZY USTALANIU WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA LICZY SIĘ WARTOŚĆ SENTYMENTALNA ZNISZCZONEGO SAMOCHODU?

W Polsce coraz większą wagę przykłada się do zachowania swego rodzaju dziedzictwa w zakresie motoryzacji. Córki, synowie chętnie przejmują od sowich rodziców, dziadków samochody, którymi Ci wcześniej podróżowali do ślubu, na wakacje, czy wozili właśnie te dzieci, wnuki.

Zazwyczaj takie samochodu są używane okazjonalnie i znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Pomimo tego, że pojazdu są używane rzadko, to mogą również ulec zniszczeniu podczas tych sporadycznych podróży.

Powstaje wówczas pytanie, czy taki samochód – de facto „członek rodziny” – ma inną wartość aniżeli pojazd, który „członkiem rodziny nie jest”.

Czy przy ustalaniu wartości odszkodowania sąd będzie uwzględniać wartość sentymentalną łączącą poszkodowanego ze zniszczoną rzeczą – tj. ze zniszczonym pojazdem.

Odpowiedź jest częściowo negatywna.

Ustalając wysokość szkody sąd nie bierze pod uwagę wartości sentymentalnej, ale wartość rynkową utraconego przedmiotu. Dla wartości rynkowej bez znaczenia pozostaje, czy uszkodzona rzecz stanowi pamiątkę rodzinną.

Interesujące orzecznictwo to wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku – IV Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 24 stycznia 2014 r., IV Ca 1/14.

Czy to oznacza, że w takich sprawach jesteśmy na straconej pozycji, bo oto utraciliśmy wartościową rzecz, a sąd tego nie uwzględni ustalając wysokość odszkodowania?

Niekoniecznie.

W takich sprawach warto ustalić punkt ciężkości materiału dowodowego na wykazaniu i podkreśleniu w jak dobrym stanie technicznym był pojazd, jak rzadki był to egzemplarz.

Udokumentowana historia pojazdu może być rozpatrywana w aspekcie sentymentalnym – to właśnie tworzenie tej historii sprawiło, że samochód stał się pamiątką rodzinną – ale ten aspekt należy pominąć.

Należy skupić się na tym jaki realny wpływ na wartość pojazdu miała udokumentowana historia pojazdu.

Podstawowe zadanie, to odpowiednie rozłożenie akcentów na formułowane wnioski oraz tezy dowodowe.

Zasadnym jest powołanie w takiej sprawie biegłego z zakresu szacowania wartości pojazdów.
Trwa ładowanie komentarzy...