O autorze
Być Adwokatem – znaczy aktywnie podejmować wyzwania prawne – oto esencja wykonywanego przeze mnie zawodu.

Nazywam się Paweł Wróblewski.
Wiedzę zdobywałem na polskich i niemieckich Uniwersytetach studiując zarówno polskie jak i niemieckie prawo – każdorazowo uzyskując doskonałe wyniki.
Uzyskałem podwójny, międzynarodowy dyplom tj. polskich i niemieckich studiów prawniczych (Master of German and Polish Law – LL.M.).
W przeszłości jako Adwokat byłem odpowiedzialnym za rozwój oddziału dużej niemiecko-polskiej Kancelarii w rejonie woj. lubuskiego.

Obecnie prowadzę własną praktykę adwokacką
Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M.
W swojej praktyce zajmuję się m.in.:
- prawem gospodarczym – obsługą biznesu, tworzeniem umów, systemów współpracy pomiędzy firmami – w tym obsługą Klientów niemieckojęzycznych,
- prawem cywilnym – w tym w szczególności procesami o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
- prawem karnym,
- restrukturyzacją zobowiązań moich Klientów, prowadzeniem negocjacji, zawieraniem ugód.
www.karne24.pl

WYPADEK SAMOCHODY – JAKI WPŁYW NA ODSZKODOWANIE MA WARTOŚĆ WRAKU POJAZDU?

Jeżeli w wyniku wypadku drogowego Twój pojazd został uszkodzony możesz oczekiwać naprawienia doznanej szkody tj. naprawy auta, bądź wypłaty odszkodowania w wysokości, która jest konieczne i zasadna dla przywrócenia pojazdu do stanu sprzeda zdarzenia. Przy szkodzie całkowitej pojawia się problem pozostałości to jest wraku pojazdu.

Czy wrak pojazdu ma wpływ na wysokość odszkodowania?

A jeżeli tak to jaką?

Otóż przy szkodzie całkowitej pojazdu tj. jeżeli naprawa auta jest niemożliwa bądź nieopłacalna – jako poszkodowany możesz domagać się zapłaty odszkodowania, które będzie odpowiadać wartości samochodu sprzed szkody odejmując wartość uszkodzonego pojazdu – tj. tak zwanych pozostałości.

Zakładając, że Twój pojazd przed wypadkiem był wart 55.000 złotych, a wystąpiła szkoda całkowita tj. nie można go naprawić, bądź jest to ekonomicznie zupełnie nieopłacalne, bo koszt naprawy wynosi 65.000 złotych to należne Tobie odszkodowanie wynosi 55.000 złotych minus wartość wraku jaki Tobie pozostał.

Zakładając, że wartość zniszczonego auta w Twoim przypadku będzie wynosić 12.000 złotych, należne Tobie odszkodowanie będzie wynosić 55.000 złotych – 12.000 złotych tj. 43.000 złotych.

Obowiązuje reguła zgodnie z którą przy szkodzie całkowitej wartość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości (o wartość wraku samochodu), bowiem pozostałości mają określoną wartość majątkową (chodź ich zbycie nie należy do przyjemności).

Zatem skoro pozostałości nadal pozostają w Twoim majątku jako poszkodowanego, to należy to uwzględnić przy obliczaniu odszkodowania.
Trwa ładowanie komentarzy...