O autorze
Być Adwokatem – znaczy aktywnie podejmować wyzwania prawne – oto esencja wykonywanego przeze mnie zawodu.

Nazywam się Paweł Wróblewski.
Wiedzę zdobywałem na polskich i niemieckich Uniwersytetach studiując zarówno polskie jak i niemieckie prawo – każdorazowo uzyskując doskonałe wyniki.
Uzyskałem podwójny, międzynarodowy dyplom tj. polskich i niemieckich studiów prawniczych (Master of German and Polish Law – LL.M.).
W przeszłości jako Adwokat byłem odpowiedzialnym za rozwój oddziału dużej niemiecko-polskiej Kancelarii w rejonie woj. lubuskiego.

Obecnie prowadzę własną praktykę adwokacką
Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M.
W swojej praktyce zajmuję się m.in.:
- prawem gospodarczym – obsługą biznesu, tworzeniem umów, systemów współpracy pomiędzy firmami – w tym obsługą Klientów niemieckojęzycznych,
- prawem cywilnym – w tym w szczególności procesami o odszkodowanie, zadośćuczynienie,
- prawem karnym,
- restrukturyzacją zobowiązań moich Klientów, prowadzeniem negocjacji, zawieraniem ugód.
www.karne24.pl

Ryczałt za nocleg – niezgodny z Konstytucją!

W dniu 24.11.2016 r. w sprawie K 11/15 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, nakazujące wypłacanie kierowcom ryczałtów za noclegi w kabinach ciężarówek, są niekonstytucyjne. Wynika to z faktu, że nakładały one obowiązek do wypłaty świadczeń pracownikom, którzy są w permanentnej podróży służbowej według takich samych zasad, jakie są stosowane w stosunku do incydentalnych podróży służbowych pracowników administracji publicznej.

Trybunał wyraził zastrzeżenia do art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, który stanowi, że pracownikowi będącemy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 par. 3–5 kodeksu pracy.

Art. 775 par. 3–5 kodeksu pracy stanowi z kolei o wysokości należności z tytułu podróży służbowej, które mogły być określone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę.

Jeżeli firma transportowa nie regulowała danej materii, wówczas znajdowały zastosowanie zasady sformułowane w rozporządzeniu określającym wysokość tych świadczeń dla pracowników administracji samorządowe lub państwowej.

Jako niekonstytucyjny został uznany kaskadowy sposób formułowania przepisów.

Więcej informacji w artykule:
http://wroblewski-adwokat.pl/ryczalt-nocleg-niezgodny-konstytucja/
Trwa ładowanie komentarzy...