Ryczałt za nocleg – niezgodny z Konstytucją!

W dniu 24.11.2016 r. w sprawie K 11/15 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, nakazujące wypłacanie kierowcom ryczałtów za noclegi w kabinach ciężarówek, są niekonstytucyjne. Wynika to z faktu, że nakładały one obowiązek do wypłaty świadczeń pracownikom, którzy są w permanentnej podróży służbowej według takich samych zasad, jakie są stosowane w stosunku do incydentalnych podróży służbowych pracowników administracji publicznej.

Trybunał wyraził zastrzeżenia do art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, który stanowi, że pracownikowi będącemy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 par. 3–5 kodeksu pracy.Art. 775 par. 3–5 kodeksu pracy stanowi z kolei o wysokości należności z tytułu podróży służbowej, które mogły być określone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę.

Jeżeli firma transportowa nie regulowała danej materii, wówczas znajdowały zastosowanie zasady sformułowane w rozporządzeniu określającym wysokość tych świadczeń dla pracowników administracji samorządowe lub państwowej.

Jako niekonstytucyjny został uznany kaskadowy sposób formułowania przepisów.

Więcej informacji w artykule:
http://wroblewski-adwokat.pl/ryczalt-nocleg-niezgodny-konstytucja/
Trwa ładowanie komentarzy...